Płace

Oferta usług związanych z płacami:

 • sporządzanie listy płac
 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
 • naliczanie zasiłków chorobowych
 • naliczanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych
 • naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
 • sporządzanie informacji dla ubezpieczonych pracowników
 • przygotowanie dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi oraz ich rozliczanie
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym (PIT-11, PIT-40,PIT-4R)
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach
 • prowadzenie sprawozdawczości i analityki zatrudnienia dla potrzeb ZUS, Urzędu Statystycznego
 • sporządzanie raportów i zestawień płacowych na życzenie Klienta
 • sporządzanie deklaracji i informacji do PFRON

 

Sprawdź także usługi związane z kadrami.

 

Mając na uwadze cenny czas moich kontrahentów, w ramach usługi oferuję możliwość odbioru dokumentów we wskazanym miejscu i czasie oraz odciążenie klientów od niektórych spraw związanych z wizytami i kontaktem z Urzędem Skarbowym i ZUS.

Sprawdź ceny w naszym cenniku.