Kadry

Oferta usług związanych z kadrami:

 • przygotowywanie dokumentacji kadrowej związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (umowy o pracę, porozumienia zmieniające, aneksów, świadectwa pracy, umowy zlecenia)
 • zbudowanie bazy danych pracowników
 • zakładanie oraz bieżąca aktualizacja teczek personalnych
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowujących,
 • prowadzenie zestawień nieobecności pracowników, w tym: urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, zwolnień lekarskich i innych nieobecności
 • monitoring ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP
 • sporządzanie raportów i zestawień kadrowych na życzenie Klienta
 • sporządzanie regulaminów pracy i regulaminów wynagrodzeń
 • przypominanie o obowiązkach podatkowych i składkowych oraz o innych obowiązkach informacyjnych w zakresie spraw kadrowych
 • przygotowywanie wniosków, wyjaśnień oraz odwołań w postępowaniu kontrolnym
 • reprezentowanie przed US, ZUS, PIP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

 

Sprawdź także usługi związane z płacami.

 

Mając na uwadze cenny czas moich kontrahentów, w ramach usługi oferuję możliwość odbioru dokumentów we wskazanym miejscu i czasie oraz odciążenie klientów od niektórych spraw związanych z wizytami i kontaktem z Urzędem Skarbowym i ZUS.

Sprawdź ceny w naszym cenniku.