Cennik

Mając na uwadze szczególne potrzeby Klientów, ceny usług są ustalane w drodze indywidualnych rozmów. W zależności od potrzeb oferuję poniższe pakiety cenowe dostosowane do specyfiki działalności Klienta, oczekiwań, ilości obsługiwanych pracowników oraz umów cywilno-prawnych. Kierując się zasadami dobrej i rzetelnej współpracy koszty współpracy są stałe i nie zależą od ilości sporządzonych dokumentów, godzin poświęconych Klientowi oraz wizyt w biurze Klienta.

 

Cennik w abonamencie:

 

LP RODZAJ USŁUGI CENA ZA OSOBĘ W MIESIĄCU
1 Obsługa kadrowa 10,00-15,00 zł
2 Obsługa płacowa 15,00-20,00 zł
3 Obsługa kadrowo-płacowa 35,00-45,00 zł

* ceny netto

 

Cennik dla osób bez abonamentu:

OBSŁUGA KADROWA:

LP RODZAJ USŁUGI CENA ZA OSOBĘ LUB 1 SZT. DOK
a Założenie teczki osobowej pracownika+ skompleptowanie dokumentów 15,00-25,00 zł
b Sporządzanie dokumentacji kadrowej i wypisywanie urzędowych
dokumentów(umów o pracę, umowy zlecenia, świadectw pracy,
aneksów, wypowiedzeń, zaświadczeń, Iinformacji dodatkowej do
zatr., zakresu obowiązków, umowy o zakazie konkurecji, umowy o
korzystanie tel. służbowego, Z-3, Z-3a wnisków o emeryturę,
informacji o zarobkach rencistów itp.)
5,00-20,00 zł
c Prowadzenie ewidencji: ewidencja czasu pracy-miesięczna i
roczna, ew.nieobecności, miesięczny grafik, listy obecności)
5,00-15,00 zł
d Regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń 300,00-500,00 zł
e Deklaracje i informacje do PFRON 25,00 zł

* ceny netto

 

OBSŁUGA PŁACOWA:

LP RODZAJ USŁUGI CENA ZA OSOBĘ LUB 1 SZT. DOK
a Sporządzenie list płac, rachunków do umów zleceń, PIT, ZUS +
wysyłka dok elektronicznie
15,00-35,00 zł
b Sporządzenie deklaracji rocznej dotyczącej wpłaconych zaliczek na
podatek doch. Za pracowników (PIT-4R)
tylko w ramach abonamentu
c Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych pracowników etatowych ( PIT-11/8B, PIT-40 ) 10,00-15,00 zł ( za 3 szt/1 pracownika)
d Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych zleceniobiorców 10,00-12,00 zł (za 3 szt/ 1 zleceniobiorcę)

* ceny netto

 

Cennik nie stanowi ofert handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.