Składki ZUS przedsiębiorca 2018

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców
.                         Zdrowotne   Emerytalne Rentowe Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe Fundusz Pracy
Podstawa wymiaru składek
(I-XII '2018)

3554,93

2665,80

Składka ZUS za miesiące

styczeń – grudzień 2018

319,94

(do odliczenia 275,51)

520,36

213,26

65,31

47,98 1

65,31
Razem społeczne z chorobowym = 846,91

Razem społeczne bez chorobowego = 781,60

Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń – grudzień 2018
        Razem składki ZUS (z chorobowym) 1232,16
        Razem składki ZUS (bez chorobowego) 1166,85

 

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców 2

(preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących

działalność gospodarczą – pierwsze 24 miesiące)

.                        Zdrowotne   Emerytalne Rentowe Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe Fundusz Pracy
Podstawa wymiaru składek
(I-XII '2018)

3554,93

630,00

Składka ZUS za miesiące

styczeń – grudzień 2018

319,94

(do odliczenia 275,51)

122,98

50,40

15,44

11,34 1

Razem społeczne z chorobowym = 200,16

Razem społeczne bez chorobowego = 184,72

Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń – grudzień 2018
        Razem składki ZUS (z chorobowym) 520,10
        Razem składki ZUS (bez chorobowego) 504,66

1 Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, czyli od 1.01.2003 – 31.03.2006 – 1,93%, 01.04.2006 – 31.03.2009 – 1,80%, 01.04.2009 – 31.03.2012 – 1,67%,  01.04.2012 – 31.03.2015 – 1,93% a od 01.04.2015 – 1,80% podstawy Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy, który trwa od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku (art. 27 w zw. z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

 2 W rozumieniu Ustawy Nowymi Przedsiębiorcami są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą które:

– rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
– nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
– maksymalny okres wykorzystania ulgi to 24 miesiące kalendarzowe, liczone od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.